Polityka prywatności

I. Informacje ogólne.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony moodni.pl jest Gal Sp. z o.o. z siedzibą w Leśnicy (ul. Sądel 8, 34-406 Leśnica); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684098; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł.; NIP: 7361725260; REGON: 367647332, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 3. Korzystanie z serwisu moodni.pl jest dobrowolne.
 4. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać.
 5. "Użytkownik" - to każda osoba odwiedzająca stronę www.moodni.pl.

II. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych.

 1. Celem przetwarzania danych jest świadczenie Usług Elektronicznych będących podstawą funkcjonowania strony.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, czyli wyrażenie zgody.
 3. Zakres danych zbieranych przez administratora to adres IP, dodatkowo w celu dodania komentarza użytkownik będzie proszony o podanie adresu email.
 4. Adres IP oraz adres email będą przechowywane maksymalnie rok czasu, a następnie zostaną zanonimizowane.
 5. W razie wystąpienia konieczności związanych z naruszeniem prawa na stronie celem może być również ustalenie i dochodzenie roszczeń, czego podstawą prawną jest Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, natomiast dane mogą być nie dłużej do czasu przedawnienia roszczeń.

III. Pliki cookies.

 1. Przy każdej wizycie na stronie moodni.pl zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.30dni
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym po stronie osoby odwiedzającej stronę. Cookies automatycznie gromadzi i przechowuje informacje na temat komputera i przeglądarki, w tym adres IP, wersję oprogramowania i sprzętu oraz stron, jakie odwiedza Użytkownik.
 3. Pliki cookie nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę (Użytkowników).
 4. Informacje zawarte w plikach cookies zbierane są w następujących celach:
  • dostosowania wyświetlanej treści zgodnej z preferencjami Użytkownika, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu, a następnie wyświetlić stronę internetową, odpowiadającą jego zainteresowaniom,
  • tworzenia statystyk, które mogą być wykorzystane w celu ulepszenia treści zawartej na stronie,
  • dostarczenia indywidualnie dopasowanych reklam
  • obsługi komentarzy.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy moodni.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować ograniczenia dostępu do niektórych funkcjonalności strony.
 7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Plikie cookies przechowywane przez okres 30 dni.

IV. Odbiorcy danych.

 1. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 2. Dane zbierane są automatycznie z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrzne firmy, takie jak:
  • Google:
   • Google Fonts - strona korzysta z czcionek znajdujących się na serwerach Google
   • Google Analytics - system analizujący działania użytkowników strony w sposób anonimowy
  • Disqus - system komentarzy umożliwiający dodawanie i czytanie komentarzy
  • Convertiser - dostawca treści reklamowych, katalogów produktów, porównywarek cenowych.

V. Prawa Użytkownika, których dane dotyczą.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  • dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
  • prawo sprzeciwu,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. W celu wykonania powyższych praw prosimy o kontakt email [email protected]

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony moodni.pl. Publikacje i reklamy mogą prowadzić na inne serwisy, sugerujemy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.